s Yeni Dövr > Yeni Dünya > Yeni Həyat >
Menyu
Usa Al Rus Tr Aze
www.YeniDovr.com

» New Worl New Life
» Neue Welt Neues Leben
» Новый Мир Новая Жизнь
» Yeni Dünya Yeni Hayat
» Yeni Dünya Yeni Həyat

Contact / Əlaqə
ElshenAliyev2951960@gmail.com
Sayğac

free counters


Sorğu

Sağlamlıq üçün bəzi çıxarışlar

Sağlamlıq üçün zərərli qidalar.

Qəbzlik

Baş

Dişlər

Gözlər

Qatıq

Pendir

Bağirsaq xəstəliyi

Bağirsaq yağlanması

Yununmanın faydası

Mədəniyyət cinsi həyat barədə

Spirtli içkilər

Siqaret səkmənin zərəri

Bütün xəstəliklər düzgün qidalanmadıqda əmələ gəlir

Göbələk xəstəliyi


Reklam


Main » En : New World New Life
New World New Life

New World New Life


Introduction Dear readers! Everybody has his own world. This book is the harvest of million and billion years. The book of “New World, New Life” is an encyclopaedia of farseeing, happiness and health. This book talks about past, today and future world’s secrets. Every person, who reads this book attentively, will understand that, the world has secrets and he can learn the secrets he wants with the helping of this book. If you ask this book for a help in your hard and happy time it will help you. You will be informed beforehand about who your future born baby will be, how to direct him, about his illnesses. You will not be mistaken if you ask for a help from this book, how to make kindness between your first child and the rest. This book will create fair emotions, love for the world, all living, humanity in your heart and you will find the real mutual love that you wished. You cannot learn secrets about someone who you are anxious from anyone, but through this book. You will know about who and what you and your family are and will meet with events, stories, moments that connect you with your future life and destiny.

Everybody needs a healthy world, child, family and future. This book is a friend of every family, key of healthy and happy future, and the secrets people think about. Human must realize that he lives in real paradise till he is living. Finding his real love and happiness with the help of this book, everybody can program and create his future life. Healthiness, a suitable friend, wife or husband, child – you can find with the help of this book easily. All unhappiness, illnesses, health, happiness stand over the world we live. All the unhappiness and happiness of the world is in people’s hands. A man himself finds and gains all the happiness and unhappiness. A man, who is not sure on himself and does not love the life, cannot realize or see the new world.
Ardını oxu / Read More »       Müəllif: admin    Baxılıb: 64259 31-05-2014, 16:32
Main » Al : Neue Welt, Neues Leben
Neue Welt, Neues Leben

Neue Welt, Neues Leben


Vorwort.


Liebe Leser, jeder Mensch hat seine Welt. ``Neue Welt, neues Leben`` ist eine Enzyklopädie für Voraussehen, Glück und Unglück. Im diesen Buch werden über vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Geheimnisse der Welt in der Menschheit erzählt. Jeder, der dieses Buch aufmerksam liest, wird besinnen, dass die Welt ihre Geheimnisse hat und der kann durch dieses Buch diese Geheimnisse erlernen. In ihren schwierigste und schönste Zeit können sie sich an dieses Buch wenden, es wird ihnen dabei helfen. Es wird in ihrem Herz einfache Gefühle Liebe zur Welt, Natur, Menschheit schaffen und sie werden gegenseitige Liebe, die sie wünschten, finden. Sie können die Geheimnisse lernen, für die sie sich interessierten aber nie es von jemandem gelernt hatten. Ihnen werden Informationen über Familie, Ereignissen mit ihren zukünftiges Leben und Schicksal bekannt sein. Alle Menschen auf dieser Welt sind von Kinder, Familie und Zukunft angewiesen. Dieses Buch ist Schlüssel für die glückliche Zukunft, für die Gedanken und ein Freund für jede Familie. Solange ein Mensch lebt, muss verstehen, dass er im echten Paradies ist. Jeder kann durch dieses Buch seine Liebe und sein Glück finden, und zukünftiges Leben bilden. Ohne Schwierigkeiten können sie auch zu ihnen passend ein Freund, Gesundheit, Ehefrau und Kinder finden. Alle Unfälle, Krankheiten, Gesundheit und Glück beziehen sich auf unsere Welt. Glück und Unglück sind in eigenen Händen der Menschen. Jedes Glück und Unglück verdient der Mensch selbst. Wer an die Liebe und an das Leben nicht glaubt, wird neue Welt nicht verstehen können.
Ardını oxu / Read More »    Şərh sayı: (49)    Müəllif: admin    Baxılıb: 16517 31-05-2014, 16:32
Main » Tr : YENİ DÜNYA YENİ HAYAT KİTABI TÜRKÇE
YENİ DÜNYA YENİ HAYAT

YENİ DÜNYA YENİ HAYAT KİTABI TÜRKÇE


Ön söz!


Saygıdeğer okurlar! “Yeni dünya Yeni hayat” kitаbı Uzак görüşlülüк, mutluluк ve sаğlаmlıк аnsiкlоpediyаsıdır. Her bir insаnın kendi dünyası vаr. “Yeni dünya Yeni hayat” kitаbı insanlık için var оlub, ama kolaylıklа anlaşılamayan geçmiş, bu gün ve gelecek dünyanın sırlarından konuşur. Bu kitаbı dikkatle оkuyаn her bir insan anlayacak ki, dünyanın sırları vаr, ve bu kitаbın yardımıyla istediği sırları öğrene bilir. Siz en аğır durumunuzda ve en iyi za­manınızdа bu kitаbа baksanız, size her türlü yardımı yapacaktır. Sizin каlbinizde dünyаyа, tаbiаt cаnlılаrınа, insаnlığа каrşı sevgi, sаf duyğulаrı yаrаtаcак ve аrzulаdığınız аsl каrşılıкlı аşк bulаcакsınız. Birisi hakkında merak ettiğiniz, hiç kimden öğrene bilmediğiniz sırları su kitаbdаn öğrene bilirsiniz. Kendinizin, аilenizin kim ve neci olduğunu, gelecek hayatınız ve kaderinizle ilgili olaylarla, durumlаrlа tаnış оlаcаksınız. Sağlıklı dünyayа, evlаdа, аileye, geleceğe, her kesin ihtiyаcı vаr. Bu işlerin hepsi de yаşаdığımız dünyanın üzerinde dаyаnır. Bu kitаp her аilenin vаrlığının dоstu, sağlıklı, mutlu geleceyi, insаnlаrı düşündüren sırların anahtarıdır. Her bir bedbаhtlig, mutluluк insаn кendisi bulup каzаnır.

İnsаn sаğ iken gerçek cennette yаşаdığını anlamalıdır. Кitаp АLLАH`ın insаnlığа оlаn merhemetinden yаrаnmıştır. Bunu dа insаnlаrа anlamağa “Yeni dünya, Yeni hayat” yardım edecektir. Hаyаtа аşкı ve inаmı оlmаyаn bu кitаbı аnlаyа bilmez.FİLОLОJİ İLİMLER DОКTОRU, PRОFESÖR: BAĞIR BAĞIROV
Ardını oxu / Read More »    Şərh sayı: (14)    Müəllif: admin    Baxılıb: 8674 31-05-2014, 16:31
Main » Ru : Новый Мир, Новая Жизнь
Новый Мир, Новая Жизнь.

Новый Мир, Новая Жизнь


Предисловие! Дорогие читатели! У каждого человека есть свой мир. Книга “Новый мир, новая жизнь” написана для будущего человечества, но написанное в этой книге, повествует о прошлой, настоящей и будущей жизни. Она воспринимается с трудом. Любой человек, прочитавший эту книгу, поймёт, что в мире есть чудеса и секреты. С помощью этой книги, он сможет узнать секреты, которые его интересуют. Если вы обратитесь к этой книге в самые тяжёлые минуты, то она не откажет вам в своей помощи. Она также будет вам полезна в ваши счастливые дни. Если вы кем-то интересуетесь, но не можете у кого-либо спросить, то эта книга придёт вам на помощь. С помощью этои книги, вы обретете удачных друзеи и партнеров. Создадите желаемого ребенка и будете получать удовольствие от жизни.
У всех есть потребность в здоровой жизни, ребенке, семье, в счастливой и удачной жизни. Все это есть на нашей планете. В самые трудные моменты вашей жизни, когда ни один совет, данный вашими, многочисленными друзьями не помогает, вы получите его в этой книге. Эта книга, является ключом от всех секретов счастливой семьи и жизни, здоровья, долголетия. Чем больше мы любим жизнь, тем она становится прекрасней. Каждый человек должен увидеть рай и должен понимать, что он живет, заботится и ценит.
Ardını oxu / Read More »    Şərh sayı: (1)    Müəllif: admin    Baxılıb: 6908 31-05-2014, 16:31
Main » Az : Yeni Dünya Yeni Dövrün Başlanğıcıdır
Yeni Dünya Yeni Dövrün Başlanğıcıdır.

Yeni Dünya Yeni Dövrün Başlanğıcıdır

Ön söz.

Əziz oxucular, bu kitab insanlığın yeni dövrünün başlanğıcından xəbər verir. Gələcəkdə bu gün keçmiş olacaq.

Gələcəyin indidən qurulması bu kitabda əksini tapmışdır. Hər bir insanın öz dünyası var.Bu kitab milyon illərin məhsuludur.”Yeni dünya, yeni həyat”gələcəyi görənlik, xoşbəxtlik və sağlamlıq ensiklopediyasıdır. Kitab insanlıq üçün mövcud olub keçmişin, bu günkü və gələcək dünyanın sirlərindən danışır. Bu kitabı diqqətlə oxuyan hər bir kəs dərk edəcək ki, dünyanın sirləri var və bu kitabın vasitəsi ilə həmin istədiyi sirləri öyrənə bilər. Ağır vəziyyətinizdə və ən yaxşı vaxtlarınızda bu kitaba müraciət etsəniz, arzu etdiiniz köməkliyini əsirgəməyəcəkdir.

Gələcəkdə yeni doğulan övladınızın kimliyi, istiqamətləndirilməsi, xəstəlikləri barədə qabaqcadan məlumatlı olacaqsınız. İlk doğulan övladdan sonra dünyaya gələn övladların bir birlərinə qarşı mehriban olması üçün «Yeni dünya, yeni həyat» a müraciət etsəniz yanılmazsınız. Sizin qəlbinizdə dünyaya, təbiət canlılarına, insanlığa qarşı məhəbbət, paklıq duyğuları yaranacaq və arzuladığınız əsl qarşılıqlı məhəbbəti tapacaqsınız. Kiminsə barəsində maraqlandığınız, heç kimdən öyrənə bilmədiyiniz sirləri öyrənə bilərsiniz. Özünüzün, ailənizin kim və nəçi olmağı barədə, gələcək həyatınız və taleyinizlə bağlı hadisələrlə, əhvalatlarla, məqamlarla tanış olacaqsınız.

Sağlam dünyaya, övlada, ailəyə, gələcəyə, hamının ehtiyacı var. “Yeni dünya, yeni həyat” hər ailənin varlığının dostu, hər sağlam, xoşbəxt gələcəyi, insanları düşündürən sirlərin açarıdır. Hər bir insan əsl məhəbbətini və səadətini «Yeni dünya, yeni həyat» vasitəsi ilə tapıb gələcək həyatını istədiyi kimi proqramlaşdıra və qura bilər. Sağlamliğı, özünüzə uyğun dostu,həyat yoldaşını və övladı da «Yeni dünya, yeni həyat» ın köməkliyi ilə çətinlik çəkmədən tapa bilərsiniz. Bütün bədbəxtliklər, xəstəliklər,sağlamlıq, və xoşbəxtliklər hamısı da yaşadığımız dünyanın üzərində dayanır. Dünyanın bütün bədbəxtlikləri, xoşbəxtlikləri insanların öz əllərindədir. Hər bir bədbəxtliyi, xoşbəxtliyi insan özü tapıb qazanır. Həyata məhəbbəti və özünə inamı olmayan insan yeni dünyanın nə başa düşə, nə də görə bilməz. Qədir bilənə dünya bundan artıq gözəl ola bilməz.

Filalogiya Elimləri doktoru professor: Bağır Bağırov. Azərbaycan.

İnsan sağ ikən əsl cənnətdə yaşamağını dərk etməlidir. İnsan var nəfəsi ilə dünyanı çirkləndirir, insan var nəfəsi ilə dünyanı gözəlləşdirib yaşadır. Bu dünyada bütün insanlar bir biri ilə qardaş-bacıdır. İnsanlığın özünə və təbiət canlılarına qarşı səmimi olması insanlığın ən yüksək pilləsidir. İnsanların bu dünyanı cənnətə döndərmək imkanları vardır. İnsan dünyaya, evə necə gəlirsə elə də qarşılanır və tanınır. Təbiət canlıları imkanlı canlıların əyləncəsinə çevrilib. Gah təbiəti və canlılarını sevirlər, gahda məhv edərək ləzzət alırlar. Düşünmürlər ki, özləridə təbiətin və imkansızların səbəbinə imkanlanıb yaşayırlar. Təbiətdə insanlardan başqa bütün çanlılar tam şüurludurlar. Dünyanın düşməni dünyaya qarşı qəddarlıq edənlərdi. Onlar axırda özlərini və öz gələcəklərinidə məhv edirlər. İnsan imkanlarından dünyanın düzgün xoşbəxt gələcəyi üçün istifadə etməlidir. Dünyanı sevən hər bir kəs özü bir dünyadır.
Ardını oxu / Read More »    Şərh sayı: (94)    Müəllif: admin    Baxılıb: 25254 31-05-2014, 16:31
Main » Az : Axır Zaman Elşənnin «Yeni Dünya-Yeni Həyat» kitabından sağlamlıq üçün bəzi çıxarışlar
«Yeni Dünya-Yeni Həyat» kitabından sağlamlıq üçün bəzi çıxarışlar:

Axır Zaman Elşənnin «Yeni Dünya-Yeni Həyat» kitabından sağlamlıq üçün bəzi çıxarışlar


Heç olmasa, hər ayın 7 günü aşağıda qeyd edilən qidalarla qidalanmaq sizin sağlamlığınız üçün olduqca xeyirlidir. Siz il ərzində 84 gün öz sağlamlığınızın qayğısına qalmış olarsınız.

1. 100 qr. kərəviz, 100 qr. qarışq göy, 100 qr. Qatlq, 50 qr. günəbaxan yağı, 50 qr. xiyar bir qabda qarışdırıb hazır olan kimi bişirilməmiş, bədən hərarətinə uyğun edib yemək lazımdır. Hazırlanmış qida 15-30 dəqiqə ərzində yeyilməlidir, əks halda, ərzaq keyfiyətini itirmiş olur. Yeməkdən dərhal sonra siqaret çəkmək sağlamlıq üçün çox zərərlidir.

2. 200 qr. yerkökü şirəsini, 100 qr. kələm şirəsini, 25 qr. günəbaxan və ya qarğıdalı yağını, 100-200 qr. qatığı bir qabda yaxşı qarışdırıb hazır olan kimi içmək lazımdır. Siz bu qidalarla qidalandıqda həyatda sanki özünüzü cənnətdə hiss edəcəksiniz.
Ardını oxu / Read More »    Şərh sayı: (112)    Müəllif: admin    Baxılıb: 75415 24-01-2010, 09:26
Main » Ru : Order of Honor
Ardını oxu / Read More »    Şərh sayı: (0)    Müəllif: admin    Baxılıb: 705 17-03-2015, 23:41
Main » Ru : МЕДИЦИНСКАЯ МАРИХУАНА ЛЕЧИТ МОЗГ.
МЕДИЦИНСКАЯ МАРИХУАНА ЛЕЧИТ МОЗГ.

АЛКОГОЛЬ ЗАБИРАЕТ РАЗУМ, А НИКОТИН ЗАБИРАЕТ ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ МАРИХУАНА ЛЕЧИТ МОЗГ. ЧТО ВЫГОДНО ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВОХРАНЕНИЕ? А НИ ЖЕ ДАВАЛИ КЛЯТВУ ГИППОКРАТУ, О ЗАБОТЕ О ЛЮДЯХ. ЭТО МИРОВОЕ ПРИСТУПЛЕНИЕ. МИНЗДРАВ ДОЛЖЕН ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ. В АФГАНИСТАНЕ НЕТ НУЖДЫ В ЛЕКАРСТВАХ И ДОКТОРАХ.
Ardını oxu / Read More »    Şərh sayı: (0)    Müəllif: admin    Baxılıb: 1239 1-06-2014, 21:30
Main » Ru : Комиссия ООН выступила за легализацию марихуаны время публикации: 2 июня 2011 г.
Комиссия ООН выступила за легализацию марихуаны время публикации: 2 июня 2011 г.


Комиссия ООН выступила за легализацию марихуаны время публикации: 2 июня 2011 г., 12:27 последнее обновление: 2 июня 2011 г., 17:36 Легализация некоторых наркотиков во всем мире и прекращение уголовного преследования наркоманов будут более эффективны, чем война против их распространения, пришла к выводу глобальная комиссия ООН.
Ardını oxu / Read More »    Şərh sayı: (0)    Müəllif: admin    Baxılıb: 1238 1-06-2014, 21:22
Main » Ru : Спирт изготавливают из пшеницы, сахарного песка и т.д.
Спирт изготавливают из пшеницы, сахарного песка и т.д.


Спирт изготавливают из пшеницы, сахарного песка и т.д. с добавлением дрожжей. Например, для изготовления 50т пшеничного спирта надо 100 кг дрожжей. Начинается брожение, через аппарат гонят 96 гр. спирт.
Ardını oxu / Read More »    Şərh sayı: (0)    Müəllif: admin    Baxılıb: 1127 1-06-2014, 21:07

Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 İrəli

Azərbaycan!!!Axtarış

Kalendar
«    Fevral 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Arxiv
Mart 2015 (1)
İyun 2014 (3)
May 2014 (5)
Fevral 2013 (1)
Dekabr 2012 (54)
Fevral 2012 (1)

Dost saytlar

1001goroskop
Мировое древо
Герои мифов и легенд: Геракл
Eric Holder is wrong
legalize marijuana.
marijuana
cannabissativa
Illinois legalized for children
Weed Grandma Shows Us How to 420 Braise It
thejointblog
Medical Cannabis
Мировое древо
Anti-Cannabis
Новый аргумент: Алкоголь является реальной «наркотиком»
Federal Lawmakers Seek to End Legal Gray Area for States
La marihuana legal creará más de 200.000 empleos en España
Washington state makes $65 million in first-year taxes from marijuana
Election 2015: Where the Cannabis is Safer than Alcohol party beat the Tories
HIGH TIMES Legislative Roundup: July 20
Легализовать применение медицинской марихуаны